Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotundersøkelsen 2021 Folk, næringsliv og politikere tar ambisiøse grep for å sikre grønn vekst i Lofoten 7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp Lofotkonferansen 2021

Statsråden applauderer Lofoten

Det var en imponert Sveinung Rotevatn som både tok turen til Helvetestind og åpnet Lofotodden nasjonalparks besøkssenter fredag kveld. – Dette er bra for naturen, bra for næringslivet og bra for attraktiviteten til Lofoten, sa klima- og miljøvernministeren, før han ble satt inn i regionens planer for utslippskutt og grønn vekst innen samferdsel og kystfiske.

Er du vår nye koordinator for grønne innkjøp?

Lofotrådet er et politisk regionråd for de seks kommunene i Lofoten; Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan og har sammen med Lofotkraft Holding AS og Destination Lofoten AS etablert programmet «Lofoten De Grønne øyene 2030» med støtte fra KLIMASATS/Miljødirektoratet. For mer info se: https://degronneoyene.no

Miljøkrav i offentlig budsjettering og anskaffelser er ett av seks prioriterte satsningsområder for å oppnå et grønt skifte i Lofoten. Grønne offentlige anskaffelser er avgjørende for at offentlig sektor skal kunne oppfylle sitt samfunnsoppdrag og er sentralt for å løse viktige utfordringer knyttet til klima og miljø. Offentlige anskaffelser er også et viktig virkemiddel både for å sikre at offentlige midler brukes riktig, og for å bidra til innovasjon og effektivisering i norsk næringsliv, slik at det kan bli mer omstillings- og konkurransedyktig. Det er et behov for kompetansebygging internt og eksternt for gjennomføring og implementering.

Lofotrådet har fått tilskudd fra Miljødirektoratet til systematisk og målrettet arbeid med klimavennlige anskaffelser og etablering av en 100 % regional koordinatorstilling med en varighet på 2 år. Stillingen legges til Vågan kommune.

Kommunene i Lofoten ønsker med sin innkjøpsmakt å bidra til å skape et marked for klimavennlige produkter og tjenester, og derigjennom akselerere det grønne skiftet. Prosjektet er tenkt å omfatte konkrete offentlige anskaffelser innenfor bredden av kommunenes virksomheter. Eksempelvis bygg og infrastruktur, utstyr, avfallshåndtering, kjøretøy og anleggsmaskiner, anskaffelse av tjenester, samt bygge‐ og anleggsplass. Som del av prosjektet skal det ansettes en regional koordinator for grønne offentlige anskaffelser i en 2‐årig prosjektstilling.

Les mer

Lofoten De Grønne Øyene 2030

- Regioner som ikke kommer i gang med grønn omstilling vil tape både konkurransekraft og attraktivitet i årene som kommer. Derfor tar vi grep gjennom å lage et veikart for utviklingen av Lofoten De Grønne Øyene 2030. I nært partnerskap med Lofotens befolkning og næringsliv skal vi bygge verdens reneste øysamfunn, sier Lofotrådets leder Remi Solberg.
Les mer

Lofotrådet

Er et regionråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan, og består av ordførerne i de 6 kommunene. Lofotrådet administreres av daglig leder og har nylig ansatt regional klimarådgiver. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige service i regionen.

Politisk ledelse

Ordførere

RRemi Solberg
Remi Solberg

Leder, VESTVÅGØY

RElisabeth Mikaelsen
Elisabeth Mikaelsen
Nestleder, RØST
RTrond Eivind Kroken
Trond Eivind Kroken
FLAKSTAD
RLillian Rasmussen
Lillian Rasmussen

MOSKENES

RSusan Berg Kristiansen
Susan Berg Kristiansen

VÆRØY

RFrank Johnsen
Frank Johnsen

VÅGAN

Lofotrådet er regionråd for de seks kommunene i Lofoten; Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan.

Lofotrådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige tjenester i regionen.

 • Ordfører REMI SOLBERG (leder) - Vestvågøy kommune
 • Ordfører ELISABETH MIKALSEN(nestleder) - Røst kommune
 • Ordfører TROND EIVIND KROKEN - Flakstad kommune
 • Ordfører SUSAN BERG MIKALSEN - Værøy kommune
 • Ordfører LILLIAN RASMUSSEN - Moskenes kommune
 • Ordfører FRANK JOHNSEN - Vågan kommune

Varaordfører, supplerende representant og rådmenn deltar på Lofotrådets møter med tale- og forslagsrett.

Leder av Lofotrådet velges hvert 2. år og går på omgang mellom regionens ordførere.

Lofotrådet ledes i inneværende periode av ordfører Remi Solberg (Vestvågøy kommune) og nestleder Elisabeth Mikalsen (Røst kommune). Lofotrådet møtes 4-5 ganger i året, og er åpne for publikum. I tillegg er det nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av ordførerne i de 6 medlemskommunene.

Leder for rådmannsutvalget deltar i AU-møtene. Arbeidsutvalget (AU) møtes etter behov.

Rådmannsutvalget består av kommunedirektør/rådmann i de 6 kommunene og ledes av rådmann Erling Sandnes i Værøy kommune. Tommy Stensvik, kommunedirektør i Vågan kommune, er nestleder.

Komunedirektører/ Rådmenn

 • ERLING SANDNES - (Værøy) (leder av Rådmannsutvalget)
 • TOMMY STENSVIK - (Vågan) (nestleder)
 • STEINAR SÆTERDAL - (Moskenes)
 • VIGDIS BOLÅS - (Røst)
 • KJELL-IDAR BERG - (Vestvågøy)
 • HILDE KRISTIN HOLTESMO (Flakstad) (Konst.rådmann fom. 01.02.2021)
Lofotrådet er et regionsråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Rådet består av ordførere og rådmenn i de 6 kommunene, og rådet har et sekretariat med 2 ansatte. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige service i regionen.
Hanne Ulrichsen
Hanne Ulrichsen
Ingrid Slungaard Myklebust
Ingrid Slungaard Myklebust

Strategi ETT LOFOTEN

Lofotrådets strategi ETT LOFOTEN for perioden 2019-2031 ble vedtatt på Røst i juni 2019. I prosessen ble vi utfordret av noen av våre ungdommer som stilte spørsmålet «Hvor er Lofoten når det er vi som skal styre?» Målet er at Lofotrådet kan bidra til å gjøre samarbeidet mellom kommunene sterkere slik at vår stemme skal høres godt og tydelig ute i verden. Det vil vi gjøre gjennom felles politikkutforming og gjennom å delta på politiske- og andre arenaer. Lofotrådet vil være en god samarbeidsarena med felles utviklingsområder og prosjekter, og en arena for demokrati og medvirkning i samfunnet.

 

Sammen skal vi arbeide for ETT LOFOTEN – som er livskraftig, samhandlende, fortsatt kontrastfylt og samtidig trygt – det er vår visjon, og vårt svar på ungdommenes utfordring.

Last ned strategiplan