Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotkonferansen 2021

Høringssvar/ Uttalelser

Her finner du alle høringssvar og uttalelser fra Lofotrådet.

Dato Møte
28.01.2021 Høringssvar fra Lofotrådet. Anskaffelse av flyruter (FOT-ruter) i Nordland.
28.01.2021 Høringssvar til Stortinget. Meld. St.13 (2020-2021)- Klimaplan 2021-2030
29.01.2021 Uttalelse til Fiskeriministeren. Konsekvenser og utfordringer som følge av de nye innreiserestriksjonene (COVID-19)
12.02.2021 OPS Hålogalandsveien. Felles uttalelse fra Lofotrådet, Hålogalandsrådet og Vesterålen regionråd
25.02.2021 Uttalelse fra Lofotrådet. Plikttrålerne må bidra til mer foredling
08.03.2021 Innspill fra Lofotrådet til regjeringens strategi for næringsutvikling langs kysten
19.03.2021 Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033. Felles uttalelse fra Lofotrådet og Lofoten næringsforum
07.04.2021 Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033. Felles høringsuttalelse til Stortinget fra Lofotrådet og Lofoten Næringsforum
26.03.2021 Uttalelse til Næringsministeren om næringstiltak etter nye smitteverntiltak 25 mars