Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotundersøkelsen 2021 Folk, næringsliv og politikere tar ambisiøse grep for å sikre grønn vekst i Lofoten 7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole Lofotkonferansen 2021

Høringssvar/ Uttalelser

Her finner du alle høringssvar og uttalelser fra Lofotrådet.

Dato Møte
28.01.2021 Høringssvar fra Lofotrådet. Anskaffelse av flyruter (FOT-ruter) i Nordland.
28.01.2021 Høringssvar til Stortinget. Meld. St.13 (2020-2021)- Klimaplan 2021-2030
29.01.2021 Uttalelse til Fiskeriministeren. Konsekvenser og utfordringer som følge av de nye innreiserestriksjonene (COVID-19)
12.02.2021 OPS Hålogalandsveien. Felles uttalelse fra Lofotrådet, Hålogalandsrådet og Vesterålen regionråd
25.02.2021 Uttalelse fra Lofotrådet. Plikttrålerne må bidra til mer foredling
08.03.2021 Innspill fra Lofotrådet til regjeringens strategi for næringsutvikling langs kysten
19.03.2021 Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033. Felles uttalelse fra Lofotrådet og Lofoten næringsforum
26.03.2021 Uttalelse til Næringsministeren om næringstiltak etter nye smitteverntiltak 25 mars
07.04.2021 Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033. Felles høringsuttalelse til Stortinget fra Lofotrådet og Lofoten Næringsforum
06.05.2021 Nasjonal reiselivsstrategi 2021. Felles uttalelse fra Lofotrådet og Destination Lofoten
10.06.2021 Høringssvar til Nordland fylkeskommune. Regional plan for vannforvaltning Nordland og Jan Mayen (2022-2027)
10.09.2021 Innspill til oppdrag nr. 2 til Regional transportplan Nordland
05.10.2021 Lofoten etterspør aktiv næringspolitikk for reiselivet
03.11.2021 Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole
18.11.2021 Forslag til endring i grunnlaget for formuesbeskatning av oppdrettskonsesjoner vil slå beinene under lokalt eierskap
18.11.2021 Uttalelse til Helse Nord om strategi for prehospitale tjenester
25.11.2021 Regjeringen må gjenopprette Lofoten tingrett
Dato Møte
03.02.2020 Særskatt for havbruksnæringa. Høringsinnspill fra Lofotrådet.
13.02.2020 Høringssvar til Nærings- og Fiskeridepartementet. Forslag til endring av regler om turistfiske
04.05.2020 Høringssvar/uttalelse
15.05.2020 Høringssvaret til rusreformutvalget
02.10.2020 Høringssvar/ Uttalelse struktur i videregående skole
15.10.2020 Høringssvar/ Uttalelse Lofoten Maritime Sikkerhetssenter på Gravdal
23.10.2020 Høringssvar/ Uttalelse Kystruten (hurtigruten og kutt i antall skip og anløp
23.10.2020 Høringssvar/ Uttalelse struktur i videregående skole. IB-linje og aktivitør
26.10.2020 Høringssvar/ Uttalelse Avslag på tildeling av lærlingekvoter fiske og fangst 2019
27.10.2020 Høringssvar/ Uttalelse. Brev til NORD Universitet. Studieportefølje 2021-2022
10.12.2020 Uttalelse fra Vesterålen regionråd og Lofotrådet