Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotundersøkelsen 2021 Folk, næringsliv og politikere tar ambisiøse grep for å sikre grønn vekst i Lofoten 7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole Lofotkonferansen 2021

Lofotundersøkelsen 2021

Lofotrådet sender fra 21 april 2021 ut en spørreundersøkelse der innbyggerne i Lofoten inviteres med på utvikling av programmet Lofoten De Grønne Øyene 2030.


Undersøkelsen gjennomføres av Norsk Gallup, tar 15 minutter å besvare og sendes ut til innbyggere i Lofoten via SMS med følgende tekst: 


«Svar på Lofotundersøkelsen 2021 om bærekraftig utvikling av Lofoten og vær med i trekning av 3 gavekort á kr 1 000Med vennlig hilsen Lofotrådet»


Lofotrådets leder ordfører Remi Solberg uttaler: «Lofotrådet ønsker å være i forkant av utviklingen. Derfor er det viktig å kartlegge holdningene i regionen. Hvordan bygger vi et bærekraftig samfunn? Hvilke tiltak skal vi iverksette i Lofoten for å skape et lavutslippssamfunn, grønn vekst og ivareta Lofoten som bærekraftig reisemål? Jeg vil oppfordre alle som mottar sms med link til undersøkelsen om å delta og de vil da være med i trekning av 3 gavekort á kr 1000,-»
Lofotrådet har sammen med Lofotkraft Holding AS og Destination Lofoten AS etablert programmet Lofoten De Grønne Øyene 2030.Lofoten De Grønne Øyene 2030 er en tiårig vekststrategi for Lofoten som skal svare ut regionale, nasjonale og internasjonale klimamål og sørge for en grønn og bærekraftig vekst for kommunene i Lofoten. 


“Klima/miljø og grønn omstilling og behovet for grønn konkurransekraft vil påvirke Lofoten som region de kommende årene”, sier programleder Hanne Ulrichsen. “Derfor er det viktig å ta styring på denne utviklingen lokalt i vår region, slik at tiltakene som kommer er tilpasset våre behov. Gjennom undersøkelsen ønsker vi med andre ord å invitere Lofotens innbyggere med på utviklingen av De grønne øyene frem mot 2030.” For mer info se: www.degronneoyene.no