Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotundersøkelsen 2021 Folk, næringsliv og politikere tar ambisiøse grep for å sikre grønn vekst i Lofoten 7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole Lofotkonferansen 2021

Møter og saksdokumenter

Dato Møte Sted Innkalling Protokoll
06.01.2022 Lofotrådet, AU-møte 1-2022, 06. januar Teams Protokoll
13.01.2022 Lofotrådet, AU-møte 2-2022, 13. januar Teams Protokoll
20.01.2022 Lofotrådet, AU-møte 3-2022, 20. januar Teams Protokoll
03.02.2022 Lofotrådet, AU-møte 4-2022, 03. februar Leknes Protokoll
07.02.2022 Uttalelse om ambulanseberedskap i Lofoten
11.02.2022 Lofotrådet, AU-møte 5-2022, 11. februar Teams Protokoll
17.02.2022 Lofotrådet, AU-møte 6-2022, 17. februar Teams Protokoll
22.02.2022 Lofotrådsmøte 1-2022 Svolvær, Vågan Innkalling og saksdokumenter Protokoll
10.03.2022 Lofotrådet, AU-møte 8-2022, 10. mars Teams Protokoll
17.03.2022 Lofotrådet, AU-møte 9-2022, 17. mars Teams Protokoll
24.03.2022 Lofotrådet, AU-møte 10-2022, 24. mars Teams Protokoll
24.03.2022 Lofotrådet, AU-møte 7-2022, 23.–24 februar Teams Protokoll
30.03.2022 Lofotrådet, AU-møte 11-2022, 30. mars Teams Protokoll
20.04.2022 Lofotrådet, AU-møte 12-2022, 20. april Teams Protokoll
21.04.2022 Lofotrådsmøte 2-2022 Ramberg, Flakstad kommune Innkalling og saksdokumenter Protokoll
21.04.2022 Høringsuttalelse fra Lofotrådet om Regional Transportplan Nordland (RTP) 2022-2033.
25.04.2022 Høringsuttalelse til endringer i domstolstruktur
28.04.2022 Besøksstrategi Lofotodden nasjonalpark
28.04.2022 Lofotrådet, AU-møte 13-2022, 28. april Teams Protokoll
29.04.2022 Lofotrådet ber om videreføring av kommunale næringsfond
19.05.2022 Lofotrådet, AU-møte 14-2022, 19. mai Teams Protokoll
01.06.2022 Lofotrådsmøte 3-2022 Værøy Innkalling og saksdokumenter Protokoll
09.06.2022 Lofotrådet, AU-møte 15-2022, 09. juni Teams Protokoll
09.06.2022 Uttalelse om flytilbudet i Lofoten
15.06.2022 Lofotrådet, AU-møte 16-2022, 15. juni Teams Protokoll
23.06.2022 Lofotrådet, AU-møte 17-2022, 23. juni Teams Protokoll
11.08.2022 Lofotrådet, AU-møte 18-2022, 11. august Teams Protokoll
25.08.2022 Lofotrådet, AU-møte 19-2022, 25. august Teams Protokoll
01.09.2022 Lofotrådet, AU-møte 20-2022, 01 september Teams Protokoll
09.09.2022 Uttalelse – Havbruksfondet hjem til kysten!
16.09.2022 Lofotrådet, AU-møte 22-2022, 16. september Teams Protokoll
21.09.2022 E10 Hålogalandsveien OPS må gjennomføres som planlagt.
21.09.2022 Lofoten som pilot besøksbidrag
20.10.2022 Lofotrådsmøte 4-2022 Moskenes
07.12.2022 Lofotrådsmøte 5-2022 Vestvågøy
Dato Møte Sted Innkalling Protokoll
28.01.2021 Høringssvar fra Lofotrådet. Anskaffelse av flyruter (FOT-ruter) i Nordland.
28.01.2021 Høringssvar til Stortinget. Meld. St.13 (2020-2021)- Klimaplan 2021-2030
29.01.2021 Uttalelse til Fiskeriministeren. Konsekvenser og utfordringer som følge av de nye innreiserestriksjonene (COVID-19)
12.02.2021 OPS Hålogalandsveien. Felles uttalelse fra Lofotrådet, Hålogalandsrådet og Vesterålen regionråd
18.02.2021 Lofotrådet 1-2021 Microsoft Teams Innkalling og saksdokumenter Protokoll
25.02.2021 Uttalelse fra Lofotrådet. Plikttrålerne må bidra til mer foredling
08.03.2021 Innspill fra Lofotrådet til regjeringens strategi for næringsutvikling langs kysten
19.03.2021 Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033. Felles uttalelse fra Lofotrådet og Lofoten næringsforum
26.03.2021 Uttalelse til Næringsministeren om næringstiltak etter nye smitteverntiltak 25 mars
07.04.2021 Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033. Felles høringsuttalelse til Stortinget fra Lofotrådet og Lofoten Næringsforum
29.04.2021 Lofotrådet 2-2021 Innkalling og saksdokumenter Protokoll
06.05.2021 Nasjonal reiselivsstrategi 2021. Felles uttalelse fra Lofotrådet og Destination Lofoten Leknes
09.06.2021 Lofotrådet 3-2021 Røst Innkalling og saksdokumenter
09.06.2021 Lofotrådsmøte 3-2021 Røst
10.06.2021 Høringssvar til Nordland fylkeskommune. Regional plan for vannforvaltning Nordland og Jan Mayen (2022-2027) Røst
18.06.2021 Lofotrådet. AU-møte 20-2021. 18 juni Microsoft Teams Protokoll
10.09.2021 Innspill til oppdrag nr. 2 til Regional transportplan Nordland
23.09.2021 Lofotrådet, AU-møte 35-2021, 23. september Microsoft Teams Protokoll
30.09.2021 Lofotrådet, AU-møte 36-2021, 30. september Microsoft Teams Protokoll
05.10.2021 Lofoten etterspør aktiv næringspolitikk for reiselivet
07.10.2021 Lofotrådet, AU-møte 37-2021, 07. oktober Microsoft Teams Protokoll
21.10.2021 Lofotrådet 4-2021 Vestvågøy
21.10.2021 Lofotrådsmøte 4-2021 Lofoten Seafood, Leknes Innkalling og saksdokumenter Protokoll
03.11.2021 Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole
11.11.2021 Lofotrådet, AU-møte 38-2021, 11. november Teams Protokoll
18.11.2021 Forslag til endring i grunnlaget for formuesbeskatning av oppdrettskonsesjoner vil slå beinene under lokalt eierskap
18.11.2021 Uttalelse til Helse Nord om strategi for prehospitale tjenester
18.11.2021 Lofotrådet, AU-møte 39-2021, 18. november Teams Protokoll
25.11.2021 Lofotrådet, AU-møte 40-2021, 25. november Teams Protokoll
25.11.2021 Regjeringen må gjenopprette Lofoten tingrett
09.12.2021 Lofotrådet, AU-møte 41-2021, 09. desember Teams Protokoll
15.12.2021 Lofotrådsmøte 5-2021 Sørvågen, Moskenes Innkalling og saksdokumenter Protokoll
15.12.2021 Lofotrådet 5-2021 Moskenes
Dato Møte Sted Innkalling Protokoll
03.02.2020 Særskatt for havbruksnæringa. Høringsinnspill fra Lofotrådet.
13.02.2020 Høringssvar til Nærings- og Fiskeridepartementet. Forslag til endring av regler om turistfiske
26.02.2020 Lofotrådsmøte 1-2020 Svolvær Innkalling og saksdokumenter Protokoll
23.04.2020 Lofotrådet 2-2020 Videomøte over teams Innkalling og saksdokumenter Protokoll
04.05.2020 Høringssvar/uttalelse
15.05.2020 Høringssvaret til rusreformutvalget
11.06.2020 Lofotrådet 3-2020 Værøy Innkalling og saksdokumenter Protokoll
02.10.2020 Høringssvar/ Uttalelse struktur i videregående skole
15.10.2020 Høringssvar/ Uttalelse Lofoten Maritime Sikkerhetssenter på Gravdal
23.10.2020 Lofotrådet 4-2020 Svolvær Innkalling og saksdokumenter Protokoll
23.10.2020 Høringssvar/ Uttalelse Kystruten (hurtigruten og kutt i antall skip og anløp
23.10.2020 Høringssvar/ Uttalelse struktur i videregående skole. IB-linje og aktivitør
26.10.2020 Høringssvar/ Uttalelse Avslag på tildeling av lærlingekvoter fiske og fangst 2019
27.10.2020 Høringssvar/ Uttalelse. Brev til NORD Universitet. Studieportefølje 2021-2022
09.12.2020 Lofotrådet 5-2020 Svolvær Innkalling og saksdokumenter Protokoll
10.12.2020 Uttalelse fra Vesterålen regionråd og Lofotrådet Svolvær
Dato Møte Sted Innkalling Protokoll
07.01.2019 AU Oslo Innkalling og saksdokumenter Protokoll
15.02.2019 AU Nyksund i Øksnes Innkalling og saksdokumenter Protokoll
28.02.2019 Lofotrådet Stamsund Innkalling og saksdokumenter Protokoll
29.03.2019 AU Vågan Innkalling og saksdokumenter Protokoll
24.04.2019 Lofotrådet Fredvang Innkalling og saksdokumenter
08.05.2019 AU E-postbehandling Innkalling og saksdokumenter Protokoll
23.05.2019 AU Henningsvær Innkalling og saksdokumenter
13.06.2019 Lofotrådet Røst Protokoll
26.09.2019 Au Leknes Innkalling og saksdokumenter
23.10.2019 Lofotrådet Moskenes Innkalling og saksdokumenter
05.11.2019 AU Leknes Innkalling og saksdokumenter
13.12.2019 Lofotrådet Svolvær Innkalling og saksdokumenter
Dato Møte Sted Innkalling Protokoll
22.02.2018 Lofotrådet Flakstad Innkalling og saksdokumenter Protokoll
22.03.2018 AU Oslo
25.04.2018 AU Moskenes
26.04.2018 Lofotrådet Moskenes Innkalling og saksdokumenter Protokoll
24.05.2018 AU Vågan Protokoll
21.06.2018 Lofotrådet Værøy Innkalling og saksdokumenter Protokoll
13.09.2018 AU Telefonmøte Protokoll
21.09.2018 AU E-postbehandling
18.10.2018 Lofotrådet Vestvågøy Innkalling og saksdokumenter Protokoll
08.11.2018 AU Bodø Protokoll
13.12.2018 Lofotrådet Vågan Innkalling og saksdokumenter Protokoll