Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotundersøkelsen 2021 Folk, næringsliv og politikere tar ambisiøse grep for å sikre grønn vekst i Lofoten 7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole Lofotkonferansen 2021

Lofotrådsmøte 2-2022

13/22 Godkjenning av innkalling

14/22 Godkjenning av saksliste

15/22 Godkjenning av protokoll fra Lofotrådets møte 1-2022

Lofotrådsmøte 1-2022. 22 februar Svolvær. Protokoll[31].pdf

16/22 Organisering av vannområde Lofoten

Sak 16-22 Organisering av vannforvaltningen i Lofoten.pdf Vannområde Lofotrådet 21. april.pdf

17/22 Flytting av Lofotrådsmøte 3-2022 på Værøy

18/22 Orientering om status for årsregnskap og årsrapport

19/22 Rullering av strategien «Ett Lofoten” – løypemelding

20/22 Orientering om medvirkningsråd

Rullering av Ett Lofoten Lofotrådsmøte 2-2022 GWA.pdf

21/22 Presentasjon av Lofoten næringsnettverk og behandling av uttalelse om kommunale næringsfond

Lofotkommunenes næringsnettverk.pdf Sak 20-22 Lofotrådet ber om videreføring av kommunale næringsfond.pdf

22/22 Samarbeid om stabsfunksjoner i Lofoten

23/22 Høringsuttalelse: Endringer i domstolsstrukturen

Sak 23-22 Høring-Endringer i domstolstrukturen.pdf

24/22 Høringsuttalelse: Regional transportplan 2022-2033

Sak 24-22 Høringsuttalelse fra Lofotrådet til RTP 2022 2033.pdf

25/22 Kysten rundt

26/22 Eventuelt