Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotundersøkelsen 2021 Folk, næringsliv og politikere tar ambisiøse grep for å sikre grønn vekst i Lofoten 7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole Lofotkonferansen 2021

Sak 1-2020 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Møteinnkalling og saksliste.pdf

Sak 2-2020 Godkjenning av protokoll fra Lofotrådets møte 5-2019

Protokoll Lofotrådsmøte 5-2019.pdf

Sak 3-2020 Orientering om Lofotrådets arbeid v/leder ordfører Remi Solberg

Sak 4-2020 Kysten rundt v/ordførerne (5 min. innledning)

Sak 5-2020 Presentasjon av ny logo og visuell profil for Lofotrådet v/SISU Design Daglig leder Anders Balteskard