Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Artikler Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk

Sak 1-2021 Møteinnkalling og saksliste

Sak 1-21 Møteinnkalling og saksliste.pdf

Sak 2-2021 Protokoll fra Lofotrådets møte 5-2020

Lofotrådsmøte 5-2020. 9-10 desember. Protokoll.pdf

Sak 3-2021 Lofoten De Grønne Øyene 2030. Status og veien videre

Sak 4-2021 Klimaplanarbeid I kommunene (Budsjett/regnskap/utslippsmål)

Sak 5-2021 Nasjonal Transportplan (NTP). Lofotrådets arbeid med NTP

Sak 6-2021 Grønt kompetansepåfyll. ELFLY/Infrastruktur/teknisk handlingsrom for Lofoten

UIT. MASteroppgave.Bærekraftig-Luftfart-Rapport-30.11.2020.pdf

Sak 7-2021 Il Viaggio. Filmklipp og presentasjon av filmprosjekt på Røst