Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotundersøkelsen 2021 Folk, næringsliv og politikere tar ambisiøse grep for å sikre grønn vekst i Lofoten 7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole Lofotkonferansen 2021

Sak 1-2021 Møteinnkalling og saksliste

Sak 1-21 Møteinnkalling og saksliste.pdf

Sak 2-2021 Protokoll fra Lofotrådets møte 5-2020

Lofotrådsmøte 5-2020. 9-10 desember. Protokoll.pdf

Sak 3-2021 Lofoten De Grønne Øyene 2030. Status og veien videre v/prosjektleder Hanne Ulrichsen

Sak 4-2021 Klimaplanarbeid i kommunene (Budsjett/regnskap/utslippsmål) v/Klimarådgiver i Lofotrådet Ingrid Slungaard Myklebust

Sak 5-2021 Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033. Lofotrådets arbeid med NTP. Orientering v/Lofotrådets leder ordfører Remi Solberg

Sak 6-2021 Grønt kompetansepåfyll. ELFLY/Infrastruktur/teknisk handlingsrom for Lofoten v/Universitetet i Tromsø/Arc og Widerøe AS/Chief Strategy Officer Andreas Kollbye Aks

Bærekraftig-Luftfart-Rapport-30.11.2020.pdf Elektriske fly - UiT erfaringer 2020 - Lofotrådet 18.02.2021.pdf UIT. MASteroppgave.Bærekraftig-Luftfart-Rapport-30.11.2020.pdf

Sak 7-2021 Il Viaggio. Presentasjon av filmprosjekt om Querinis liv på Røst v/Thomas Duboursq