Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotundersøkelsen 2021 Folk, næringsliv og politikere tar ambisiøse grep for å sikre grønn vekst i Lofoten 7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole Lofotkonferansen 2021

Sak 9-2021 Møteinnkalling og saksliste

Lofotrådsmøte 2-2021. Møteinnkalling og saksliste.pdf

Sak 10-2021 Protokoll fra Lofotrådets møte 1-2021

Lofotrådsmøte 1-2021. 18 februar. Protokoll.pdf

Sak 11-2021 Lofotrådets AU-møter. Møtestruktur

Sak 12-2021 Lofoten De Grønne Øyene 2030. Status og veien videre

Sak 13-2021 Grønt kompetansepåfyll v/Kirsti Saxi, Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse. Orientering om Nordland Fylkeskommunes satsing på klima/miljø

Sak 14-2021 Nasjonal Transportplan 2022-2033. Innledning v/Stortingsrepresentant Jonny Finstad (H), Medlem av Transport- og kommunikasjonskomiteen

sak 15-2021 Presentasjon fra Nord Universitet v/Universtetsrektor Hanne Solheim Hansen. Samarbeidsavtale mellom Nord Universitet, Vesterålen regionråd og Lofotrådet

Samarbeidsavtale NORD Universitet April - 2021.pdf

Sak 16-2021 Presentasjon av "Sykepleier i Nord" v/ Trine Holmvåg, Prosjektleder Nord Universitet

Sykepleier i Nord. Orientering ved prosjektleder Trine Holmvåg for Lofotrådet.pdf

Sak 17-2021 Presentasjon av "The Whale"- Andenes v/Leder Markedsføring og Salg Camilla Ilmoni

The Whale- presentasjon for Lofotrådet 29.4.2021.pdf

sak 18-2021 Eventuelt