Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotundersøkelsen 2021 Folk, næringsliv og politikere tar ambisiøse grep for å sikre grønn vekst i Lofoten 7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole Lofotkonferansen 2021

Sak 19-2021 Innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste. Lofotrådsmøte 3-2021 9-10 juni. Røst.pdf

Sak 20-2021

Lofotrådsmøte 2-2021. 29 april. Protokoll.pdf

Sak 21-2021 Lofotrådets årsmelding og årsregnskap 2020 v/daglig leder Hanne Ulrichsen

Sak 21-2021 Lofotrådet. Årsmelding 2020..pdf

Sak 22-2021 Høringssvar til Nordland Fylkeskommune. Regional plan for vannforvaltning.

Høringsbrev. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen..pdf Høringssvar. Nordland Fylkeskommune. Regional plan for vannforvaltning.pdf

Sak 23-2021 Lofoten De Grønne Øyene 2030. Status og revidert partnerskapsavtale

Partnerskapsavtale De grønne øyene LR_LKH_DL_utkast. Godkjent i Lofotrådets AU 27 mai 2021.pdf

Sak 24-2021 Orientering v/Footprint-Partner og rådgiver for kommunikasjon og innholdsmarkedsføring Birger Baug. Lofotundersøkelsen 2021, innspill fra ungdomspanelet og presentasjon av innholdsstrategi for Lofoten De Grønne Øyene 2030

Sak 25-2021 Presentasjon av prosess og grovskisse veikart for Lofoten De Grønne Øyene 2030 v/Lofotrådets klimarådgiver Ingrid Slungaard Myklebust

Lofoten De Grønne Øyene 2030. Grovskisse Veikart.pdf

Sak 26-2021 Regional koordinator for grønne innkjøp. Orientering om 2-årig prosjektstilling finansiert av KLIMASATS/Miljødirektoratet v/ kommunedirektør Tommy Stensvik, Vågan kommune

KLIMASATS- Miljødirektoratet. Tilskudd til - Klimakrav i offentlige innkjøp i Lofotregionen.pdf

Sak 27-2021 Presentasjon av kommunikasjonsstrategi for Lofoten De Grønne Øyene 2030 v/Footprint- Partner Beate Nossum og partner Birger Baug

Sak 28-2021 Kommunalt oppgavefellesskap og vertskommunesamarbeid. Orientering v/leder i Rådmannsutvalget, rådmann Erling Sandnes, Værøy kommune

Sak 29-2021 Kysten rundt

Sak 30-2021 Eventuelt