Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotundersøkelsen 2021 Folk, næringsliv og politikere tar ambisiøse grep for å sikre grønn vekst i Lofoten 7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole Lofotkonferansen 2021

Lofotrådsmøte 4-2021

Sak 31/21 Lofotrådsmøte 4-2021. 21. oktober. Vestvågøy.

31-21 Innkalling og møteplan. Lofotrådsmøte 4-2021 21-10 oktober. Vestvågøy.pdf

Sak 32/21 Godkjenning av Lofotrådsmøte 3-2021. 9-10. juni. Røst.

32-21 Lofotrådsmøte-3-2021.-9-10-juni-Røst.-Protokoll..pdf.pdf

Sak 33/21 Valg av ny leder og nestleder

Sak 34/21 Ung i Lofoten

34-21 Presentasjon Ung i Lofoten - Lofotrådet 21. okt 2021.pdf

Sak 35/21 Presentasjon av ny daglig leder

Sak 36/21 Orientering om budsjett 2022

36-21 Budsjett 2022.pdf

Sak 37/21 Løypemelding veikart. Lofoten De Grønne Øyene 2030

37-21 Løypemelding Veikart LDGØ2030.pdf

Sak 38/21 Presentasjon av Bodø 2024

Sak 39/21 Nasjonal transportplan og E10 Nappstraumen – Å

39-21 Nasjonal transportplan og E10 Nappstraumen-Å.pdf

Sak 40/21 Møteplan 2022

40-21 Møteplan 2022.pdf

Sak 41/21 Kysten rundt

Sak 42/21 Eventuelt