Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotundersøkelsen 2021 Folk, næringsliv og politikere tar ambisiøse grep for å sikre grønn vekst i Lofoten 7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole Lofotkonferansen 2021

Lofotrådsmøte 3-2022

Sak 30/22 Samarbeid om nærings- og samfunnsutviklingen i Lofoten, med NHO Nordland, Invest in Nordland og Nasjonalt program for leverandørutvikling.

20220602_Presentasjon for NHO Nordland og Lofotrådet_Laura.pdf BjarmannSimonsenLofotrådet 2.6.22.pdf Elisabeth20220525_Presentasjon til Lofotrådet på Værøy 1. og 2. juni 2022.pdf Invest in Nordland_Lofotrådet juni 2022.pdf

Sak 31/22 Godkjenning av innkalling

Andre innkalling og møteplan. Lofotrådsmøte 3-2022 1.-2. juni. Værøy.pdf

Sak 32/22 Godkjenning av saksliste

Sak 33/22 Godkjenning av protokoll fra Lofotrådets møte 2-2022

32-22 Lofotrådsmøte 2-2022. 21 april Ramberg. Protokoll.pdf

Sak 34/22 Lofotrådets årsrapport og årsregnskap for 2021 v /daglig leder

33-22 Årsregnskap 2021 Lofotrådet.pdf 33-22 Revisjonsberetning Lofotrådet 2021.pdf Lofotrådet Årsrapport 2021 oppslag.pdf

Sak 35/22 Rullering av Lofotrådets strategi «Ett Lofoten» v /daglig leder

34-22 ETT LOFOTEN Strategisk plan for Lofotrådet 2022 - 2033.pdf 34-22 Ett Lofoten rullert strategi saksdokument.pdf

Sak 36/22 Øykommuneprosjektet v/ordfører Værøy Susan Berg Kristiansen

Sak 37/22 Handlingsplan for bedre transportinfrastruktur i Lofoten

36-22 rapport Forprosjekt - handlngsplan for bedre transportinfrastruktur.pdf

Sak 38/22 Kjeveortopedtilbud i Lofoten

Sak 39/22 Felles rådsmøte i Midtre Hålogaland

Sak 40/22 Kysten rundt

Sak 41/22 Eventuelt