Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotundersøkelsen 2021 Folk, næringsliv og politikere tar ambisiøse grep for å sikre grønn vekst i Lofoten 7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole Lofotkonferansen 2021

Lofotrådsmøte 4-2022

Sak 42/22 Godkjenning av innkalling

42-22 Innkalling og møteplan. Lofotrådsmøte 4-2022 20 oktober. Leknes.pdf

Sak 43/22 Godkjenning av saksliste

Sak 44/22 Godkjenning av protokoll fra Lofotrådets møte 3-2022

44-22 Protokoll. Lofotrådsmøte 3-2022. 2. juni Værøy.pdf

Sak 45/22 Lofotrådet siden sist

45-22 Lofotrådet siden sist.pdf

Sak 46/22 Lofoten – De Grønne Øyene 2030 – prosjektstatus og budsjett

Sak 47/22 Ungdomsrådsarbeid i Lofotrådet

47-22 Presentasjon LUT.pdf

Sak 48/22 Budsjett 2023

48-22 Budsjettramme og kostnadsfordeling 2023.pdf

Sak 49/22 Godtgjørelse Lofotrådets leder

49-22 Tilleggssak Lofotrådsmøte 4-2022 Godtgjørelse for Lofotrådets leder.pdf

Sak 50/22 Grønne innkjøp i Lofotkommunene

Sak 51/22 Tipping+: Lofoten som en oljefri region

51-22 tipping+presentation_Lofotraadet_oktober2022.pdf

Sak 52/22 Tannhelsehjelpen – en digital samhandlingsplattform om munnhelse

52-22 Tannhelsehjelpen Ellen Merete Høgsæt.pdf

Sak 53/22 Helsefellesskap Lofoten, Vesterålen og Salten

53-22 Helsefellesskapet.pdf

Sak 54/22 Fremtidens helsetjeneste i Lofoten – gruppearbeid

54-22 Fremtidens helsetjeneste i Lofoten.pdf

Sak 55/22 Møteplan 2023

55-22 Møteplan 2023.pdf

Sak 56/22 Kysten rundt