Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotundersøkelsen 2021 Folk, næringsliv og politikere tar ambisiøse grep for å sikre grønn vekst i Lofoten 7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole Lofotkonferansen 2021

Lofotrådsmøte 5-2021

Sak 43 og 44/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og møteplan. Lofotrådsmøte 5-2021 16. desember. Teams rev 14.12.21.pdf

Sak 45/21 Godkjenning av referat fra Lofotrådsmøte-4-2021

Lofotrådsmøte 4-2021. 21 oktober Vestvågøy. Protokoll.pdf

Sak 46/21 Orientering om FACT/FACT Ung v/Victoria Vannebo og Emil Liljebakk

46-21 Presentasjon Lofotrådet 16.12.21.pdf

Sak 47/21 Fiskerihavner og farleder i Lofoten v/Jostein Moe, Kystverket

47-21 211216 Kystverkets planer i Lofotregionen.pdf

Sak 48/21 Plan for rullering av strategien «Ett Lofoten»

48-21 Lofotrådets strategier Lofotrådsmøte 5-2021 GWA.pdf Sak 48-21 Plan for rullering av Ett Lofoten.pdf

Sak 49/21 Kunnskapskommunen Helse Omsorg v/Trude Hartviksen, Vestvågøy kommune

49-21 Kunnskapskommunen Lofotradet.pdf

Sak 50/21 Behandling av veikart - Lofoten De Grønne Øyene 2030 v/Ingrid Slungaard Myklebust

50-21 20211216 Veikart for LDGØ2030_Lofotrådsmøte.pdf Sak 50-21 Veikart Lofoten De Grønne Øyene 2030 141221.pdf

Sak 51/21 Lofoten som pilotregion for besøksbidrag v/Line Renate Samuelsen, Destination Lofoten

51-21 Fellesgodefinansiering - Lofotrådsmøte 16.12.21.pdf

Sak 52/21 Kysten rundt

Sak 53/21 Eventuelt