Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotundersøkelsen 2021 Folk, næringsliv og politikere tar ambisiøse grep for å sikre grønn vekst i Lofoten 7 av 10 lofotinger vil kutte i egne utslipp Regjeringen må sikre finansiering av Kabelvåg kunst- og filmhøyskole Lofotkonferansen 2021

Lofotrådsmøte 1-2022

Sak 1/22 Godkjenning av innkalling

Sak 2/22 Godkjenning av saksliste


Sak 3/22 Godkjenning av protokoll fra Lofotrådets møte 5-2021


Protokoll fra Lofotrådets møte 5-2021.pdf

Sak 4/22 Presentasjon av Lofotrådets ungdomskoordinator

22022022 Presentasjon Lofoten ungdomsting.pdf

5/22 Lofoten - De Grønne Øyene 2030

6/22 E10 i Lofoten - Innledning, ved Frank Johnsen, ordfører Vågan

7/22 E10 i Lofoten - NTP og gjennomføringsplan 2022-2027, ved Unni Gifstad, Statens vegvesen

Statens vegvesen Lofotrådet_presentasjon 22.02.2022.pdf

8/22 Generalistkommunen Ved statsforvalter Tom Cato Karlsen

TomCatoKarlsen Generalistkommuneutvalget 220222.pdf

9/22 Endringer i domstolsstruktur, innlegg ved: Salten og Lofoten tingrett ved sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik Advokatforeningen ved Knut Inge Myklebust

2022.02.22 Salten og Lofoten tingrett presentasjon.pdf

10/22 Påbud om pingere i Lofoten

Uttalelse til behandling Pingerpåbud i Lofoten.pdf

11/22 Ny dato for Lofotrådsmøte 2-2022

Lofotrådsmøte 2-2022 flyttes fra 27. april til 21. april 2022

12/22 Kysten rundt


13/22 Eventuelt