Hjem Om Lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter

Innkalling og sakspapirer Lofotrådsmøte 1 -2019

Innkalling til Lofotrådsmøte 1 - 2019 (183564) Saksliste Lofotrådsmøte 1 - 2019 (183719)

Sak 2/19

Protokoll møte i Lofotrådet nr 5_2018 (181719)

Sak 3/19

Strategi for Lofotrådet- videre arbeid1 (184003) FNs bærekraftsmål

Sak 4/19

I tillegg til oppsatte orienteringer vil Hildegunn Pedersen og Tor Arne Andreassen, ordfører Røst, orientere om prosjekt Quirini.

sak 5_19 Kjeveortopeditilbud i Lofoten