Hjem Om Lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter
Lofotrådet - banner

Lofotrådet

Er et regionsråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Rådet består av ordførere og rådmenn i de 6 kommunene, og rådet har et sekretariat med 2 ansatte. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige service i regionen.

Politisk ledelse

Ordførere

Remi Solberg – ordfører Vestvågøy
Remi Solberg
Leder, VESTVÅGØY
Elisabeth Mikaelsen – ordfører Røst
Elisabeth Mikaelsen
Nestleder, RØST
Trond Eivind Kroken – ordfører Flakstad
Trond Eivind Kroken
FLAKSTAD
Lillian Rasmussen – ordfører Moskenes
Lillian Rasmussen
MOSKENES
Susan Berg Kristiansen – ordfører Værøy
Susan Berg Kristiansen
VÆRØY
Frank Johnsen – ordfører Vågan
Frank Johnsen
VÅGAN

Lofotrådet er regionråd for de seks kommunene i Lofoten; Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan.

Lofotrådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige tjenester i regionen.

Lofotrådets medlemmer er ordførerne i de 6 kommunene:

 • Ordfører REMI SOLBERG (leder) - Vestvågøy kommune
 • Ordfører ELISABETH MIKALSEN (nestleder) - Røst kommune
 • Ordfører TROND EIVIND KROKEN - Flakstad kommune
 • Ordfører SUSAN BERG MIKALSEN - Værøy kommune
 • Ordfører LILLIAN RASMUSSEN - Moskenes kommune
 • Ordfører FRANK JOHNSEN - Vågan kommune

Varaordfører, supplerende representant og rådmenn deltar på Lofotrådets møter med tale- og forslagsrett.

Leder av Lofotrådet velges hvert 2. år og går på omgang mellom regionens ordførere.

Lofotrådet ledes i inneværende periode av ordfører Remi Solberg (Vestvågøy kommune) og nestleder Elisabeth Mikalsen (Røst kommune). Lofotrådet møtes 4-5 ganger i året, og er åpne for publikum. I tillegg er det nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av ordførerne i de 6 medlemskommunene.

Leder for rådmannsutvalget deltar i AU-møtene. Arbeidsutvalget (AU) møtes etter behov.

Rådmannsutvalget består av rådmennene i de 6 kommunene og ledes av rådmann Kjell-­Idar Berg i Vestvågøy kommune. Tommy Stensvik, rådmann i Vågan kommune, er nestleder.

Rådmenn

 • ERLING SANDNES - (Flakstad) (leder av Rådmannsutvalget)
 • TOMMY STENSVIK - (Vågan) (nestleder)
 • STEINAR SÆTERDAL - (Moskenes)
 • INGE ALBRIKTSEN - (Røst)
 • KJELL-IDAR BERG - (Vestvågøy)
 • SIW BANKERUD - (Værøy) (fungerende rådmann)
Lofotrådet er et regionsråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Rådet består av ordførere og rådmenn i de 6 kommunene, og rådet har et sekretariat med 2 ansatte. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige service i regionen.
Informasjon om COVID-19
All informasjon vedrørende korona-virus legges ut her. Gå til siden →