Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Høringssvar/ Uttalelser Interkommunalt klimanettverk Lofoten Lofotundersøkelsen 2021 Lofotkonferansen 2021
media-librarys2Anys

Er du vår nye daglige leder?

Vil du bidra til å utvikle Lofoten? Lofotrådet søker etter ny daglig leder. Vi kan tilby en arbeidsplass i verdens vakreste øyrike med spennende og utfordrende oppgaver. Vi søker en dynamisk, samarbeidsorientert og erfaren leder som har erfaring fra offentlig sektor, prosjektledererfaring og utviklingsarbeid.
Se stillingsannonsen

Lofotrådet

Er et regionråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan, og består av ordførerne i de 6 kommunene. Lofotrådet administreres av daglig leder og har nylig ansatt regional klimarådgiver. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige service i regionen.

Politisk ledelse

Ordførere

RRemi Solberg
Remi Solberg

Leder, VESTVÅGØY

RElisabeth Mikaelsen
Elisabeth Mikaelsen
Nestleder, RØST
RTrond Eivind Kroken
Trond Eivind Kroken
FLAKSTAD
RLillian Rasmussen
Lillian Rasmussen

MOSKENES

RSusan Berg Kristiansen
Susan Berg Kristiansen

VÆRØY

RFrank Johnsen
Frank Johnsen

VÅGAN

Lofotrådet er regionråd for de seks kommunene i Lofoten; Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan.

Lofotrådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige tjenester i regionen.

 • Ordfører REMI SOLBERG (leder) - Vestvågøy kommune
 • Ordfører ELISABETH MIKALSEN(nestleder) - Røst kommune
 • Ordfører TROND EIVIND KROKEN - Flakstad kommune
 • Ordfører SUSAN BERG MIKALSEN - Værøy kommune
 • Ordfører LILLIAN RASMUSSEN - Moskenes kommune
 • Ordfører FRANK JOHNSEN - Vågan kommune

Varaordfører, supplerende representant og rådmenn deltar på Lofotrådets møter med tale- og forslagsrett.

Leder av Lofotrådet velges hvert 2. år og går på omgang mellom regionens ordførere.

Lofotrådet ledes i inneværende periode av ordfører Remi Solberg (Vestvågøy kommune) og nestleder Elisabeth Mikalsen (Røst kommune). Lofotrådet møtes 4-5 ganger i året, og er åpne for publikum. I tillegg er det nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av ordførerne i de 6 medlemskommunene.

Leder for rådmannsutvalget deltar i AU-møtene. Arbeidsutvalget (AU) møtes etter behov.

Rådmannsutvalget består av kommunedirektør/rådmann i de 6 kommunene og ledes av rådmann Erling Sandnes i Værøy kommune. Tommy Stensvik, kommunedirektør i Vågan kommune, er nestleder.

Komunedirektører/ Rådmenn

 • ERLING SANDNES - (Værøy) (leder av Rådmannsutvalget)
 • TOMMY STENSVIK - (Vågan) (nestleder)
 • STEINAR SÆTERDAL - (Moskenes)
 • VIGDIS BOLÅS - (Røst)
 • KJELL-IDAR BERG - (Vestvågøy)
 • HILDE KRISTIN HOLTESMO (Flakstad) (Konst.rådmann fom. 01.02.2021)
Lofotrådet er et regionsråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Rådet består av ordførere og rådmenn i de 6 kommunene, og rådet har et sekretariat med 2 ansatte. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige service i regionen.
Hanne Ulrichsen
Hanne Ulrichsen
Ingrid Slungaard Myklebust
Ingrid Slungaard Myklebust

Strategi ETT LOFOTEN

Lofotrådets strategi ETT LOFOTEN for perioden 2019-2031 ble vedtatt på Røst i juni 2019. I prosessen ble vi utfordret av noen av våre ungdommer som stilte spørsmålet «Hvor er Lofoten når det er vi som skal styre?» Målet er at Lofotrådet kan bidra til å gjøre samarbeidet mellom kommunene sterkere slik at vår stemme skal høres godt og tydelig ute i verden. Det vil vi gjøre gjennom felles politikkutforming og gjennom å delta på politiske- og andre arenaer. Lofotrådet vil være en god samarbeidsarena med felles utviklingsområder og prosjekter, og en arena for demokrati og medvirkning i samfunnet.

 

Sammen skal vi arbeide for ETT LOFOTEN – som er livskraftig, samhandlende, fortsatt kontrastfylt og samtidig trygt – det er vår visjon, og vårt svar på ungdommenes utfordring.

Last ned strategiplan