Hjem Om Lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter
Lofotrådet - banner

Lofotrådet

Er et regionsråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Rådet består av ordførere og rådmenn i de 6 kommunene, og rådet har et sekretariat med 2 ansatte. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige service i regionen.

Politisk ledelse

Ordførere

Remi Solberg – ordfører Vestvågøy
Remi Solberg
Leder, VESTVÅGØY
Elisabeth Mikaelsen – ordfører Røst
Elisabeth Mikaelsen
Nestleder, RØST
Trond Eivind Kroken – ordfører Flakstad
Trond Eivind Kroken
FLAKSTAD
Lillian Rasmussen – ordfører Moskenes
Lillian Rasmussen
MOSKENES
Susan Berg Kristiansen – ordfører Værøy
Susan Berg Kristiansen
VÆRØY
Frank Johnsen – ordfører Vågan
Frank Johnsen
VÅGAN

Lofotrådet er regionråd for de seks kommunene i Lofoten; Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan.

Lofotrådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige tjenester i regionen.

Lofotrådets medlemmer er ordførerne i de 6 kommunene:

 • Ordfører REMI SOLBERG (leder) - Vestvågøy kommune
 • Ordfører ELISABETH MIKALSEN (nestleder) - Røst kommune
 • Ordfører TROND EIVIND KROKEN - Flakstad kommune
 • Ordfører SUSAN BERG MIKALSEN - Værøy kommune
 • Ordfører LILLIAN RASMUSSEN - Moskenes kommune
 • Ordfører FRANK JOHNSEN - Vågan kommune

Varaordfører, supplerende representant og rådmenn deltar på Lofotrådets møter med tale- og forslagsrett.

Leder av Lofotrådet velges hvert 2. år og går på omgang mellom regionens ordførere.

Lofotrådet ledes i inneværende periode av ordfører Remi Solberg (Vestvågøy kommune) og nestleder Elisabeth Mikalsen (Røst kommune). Lofotrådet møtes 4-5 ganger i året, og er åpne for publikum. I tillegg er det nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av ordførerne i de 6 medlemskommunene.

Leder for rådmannsutvalget deltar i AU-møtene. Arbeidsutvalget (AU) møtes etter behov.

Rådmannsutvalget består av rådmennene i de 6 kommunene og ledes av rådmann Kjell-­Idar Berg i Vestvågøy kommune. Tommy Stensvik, rådmann i Vågan kommune, er nestleder.

Rådmenn

 • KJELL-IDAR BERG - (leder) Vestvågøy kommune
 • TOMMY STENSVIK - (nestleder) Vågan kommune
 • INGE ALBRIGTSEN - Røst kommune
 • PER SPERSTAD - Moskenes kommune
 • ERLING SANDNES - Flakstad kommune
 • HEGE TANGEN CHRISTENSEN - Værøy kommune
Lofotrådet er et regionsråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Rådet består av ordførere og rådmenn i de 6 kommunene, og rådet har et sekretariat med 2 ansatte. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige service i regionen.

Prosjekter

Her vil du etter hvert kunne lese om de ulike prosjektene Lofotrådet og våre samarbeidspartnere jobber med. Du finner også rapporter på avsluttede prosjekt gjennom vår 25-årige historie.

ForKommune Lofoten 2030 - forprosjekt

Lofotrådets vedtak LR-sak 54/18:
 1. 1. Presentasjon av forprosjektet Forkommune Lofoten 2030 tas til orientering.
 2. 2. Sekretariatet bes sammen med rådmannsutvalget følge opp, og sette sammen en ressursgruppe som skal arbeide videre med konkrete prosjektsøknader.
 3. 3. Lofotrådet setter av inn til kr 100.000,- av tidligere års mindreforbruk til formålet, balansekonto 25950001.
Prosjekteier: Flakstad kommune
Kontaktperson: Kurt Atle Hanssen
Prosjektleder: Berit Kristoffersen, UiT