Hjem Om Lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter

Lofotrådet

Er et regionsråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Rådet består av ordførere og rådmenn i de 6 kommunene, og rådet har et sekretariat med 2 ansatte. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige service i regionen.

Politisk ledelse

Ordførere

Remi Solberg – ordfører Vestvågøy
Remi Solberg
Leder, VESTVÅGØY
Elisabeth Mikaelsen – ordfører Røst
Elisabeth Mikaelsen
Nestleder, RØST
Trond Eivind Kroken – ordfører Flakstad
Trond Eivind Kroken
FLAKSTAD
Lillian Rasmussen – ordfører Moskenes
Lillian Rasmussen
MOSKENES
Susan Berg Kristiansen – ordfører Værøy
Susan Berg Kristiansen
VÆRØY
Frank Johnsen – ordfører Vågan
Frank Johnsen
VÅGAN

Varaordførere

Navn Kommune
Lena Hamnes Vågan
Harjeet Jasaal Røst
Niilo Nissinen Flakstad
Bjørn Jensen Moskenes
Asbjørn Myklebust Værøy
Anne Sand Vestvågøy

Opposisjonsledere

Navn Kommune
Eivind Holst Vågan
Heidi Evjen Røst
Hans Fredrik Sørdahl Flakstad
Eirik Johnsen Moskenes
Rita Adolfsen Værøy
Terje Wiik Vestvågøy

Rådmenn

Navn Kommune
Tommy Stensvik Vågan
Inge Albriktsen Røst
Erling Sandnes Flakstad
Steinar Sæterdal Moskenes
Hege Tangen Christensen Værøy
Kjell-Idar Berg Vestvågøy

Lofotrådet er regionråd for de seks kommunene i Lofoten; Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan.

Lofotrådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige tjenester i regionen.

Lofotrådets medlemmer er ordførerne i de 6 kommunene:

 • Ordfører REMI SOLBERG (leder) - Vestvågøy kommune
 • Ordfører ELISABETH MIKALSEN (nestleder) - Røst kommune
 • Ordfører TROND EIVIND KROKEN - Flakstad kommune
 • Ordfører SUSAN BERG MIKALSEN - Værøy kommune
 • Ordfører LILLIAN RASMUSSEN - Moskenes kommune
 • Ordfører FRANK JOHNSEN - Vågan kommune

Varaordfører, supplerende representant og rådmenn deltar på Lofotrådets møter med tale- og forslagsrett.

Leder av Lofotrådet velges hvert 2. år og går på omgang mellom regionens ordførere.

Lofotrådet ledes i inneværende periode av ordfører Remi Solberg (Vestvågøy kommune) og nestleder Elisabeth Mikalsen (Røst kommune). Lofotrådet møtes 4-5 ganger i året, og er åpne for publikum. I tillegg er det nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av ordførerne i de 6 medlemskommunene.

Leder for rådmannsutvalget deltar i AU-møtene. Arbeidsutvalget (AU) møtes etter behov.

Rådmannsutvalget består av rådmennene i de 6 kommunene og ledes av rådmann Kjell-­Idar Berg i Vestvågøy kommune. Tommy Stensvik, rådmann i Vågan kommune, er nestleder.

Rådmenn

 • ERLING SANDNES - (Flakstad) (leder av Rådmannsutvalget)
 • TOMMY STENSVIK - (Vågan) (nestleder)
 • STEINAR SÆTERDAL - (Moskenes)
 • INGE ALBRIKTSEN - (Røst)
 • KJELL-IDAR BERG - (Vestvågøy)
 • SIW BANKERUD - (Værøy) (fungerende rådmann)
Lofotrådet er et regionsråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Rådet består av ordførere og rådmenn i de 6 kommunene, og rådet har et sekretariat med 2 ansatte. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige service i regionen.