Hjem Om lofotrådet Prosjekter Møter og saksdokumenter Artikler Høringssvar Interkommunalt klimanettverk

Om lofotrådet

Er et regionråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Rådet består av ordførere og rådmenn i de 6 kommunene, og rådet har et sekretariat med 2 ansatte. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige service i regionen.

Politisk ledelse

Ordførere

RRemi Solberg
Remi Solberg

Leder, VESTVÅGØY

RELISABETH MIKAELSEN
ELISABETH MIKAELSEN

Nestleder, RØST

RTROND EIVIND KROKEN
TROND EIVIND KROKEN

FLAKSTAD

RLILLIAN RASMUSSEN
LILLIAN RASMUSSEN

MOSKENES

RSUSAN BERG KRISTIANSEN
SUSAN BERG KRISTIANSEN

VÆRØY

RFRANK JOHNSEN
FRANK JOHNSEN

VÅGAN

Varaordførere

Navn Kommune
Lena Hamnes

Vågan

Harjeet Jasaal

Røst

Niilo Nissinen

Flakstad

Bjørn Jensen

Moskenes

Asbjørn Myklebust

Værøy

Anne Sand

Vestvågøy

Opposisjonsledere

Navn Kommune
Eivind Holst

Vågan

Heidi Evjen

Røst

Wenche Arntzen

Røst

Eirik Johnsen

Moskenes

Rita Adolfsen

Værøy

Terje Wiik

Vestvågøy

Kommunedirektør / Rådmenn

Navn Kommune
Tommy Stensvik

Vågan

Kay Meløysund (konst. rådmann til 01.01.2021)

Røst

Knut-Erik Dahlmo (konst.rådmann fom. 01.10.2020)

Flakstad

Steinar Sæterdal

Moskenes

Erling Sandnes

Værøy

Kjell-Idar Berg

Vestvågøy

Lofotrådet er regionråd for de seks kommunene i Lofoten; Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan.

Lofotrådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige tjenester i regionen.

 • Ordfører REMI SOLBERG (leder) - Vestvågøy kommune
 • Ordfører ELISABETH MIKALSEN(nestleder) - Røst kommune
 • Ordfører TROND EIVIND KROKEN - Flakstad kommune
 • Ordfører SUSAN BERG MIKALSEN - Værøy kommune
 • Ordfører LILLIAN RASMUSSEN - Moskenes kommune
 • Ordfører FRANK JOHNSEN - Vågan kommune

Varaordfører, supplerende representant og rådmenn deltar på Lofotrådets møter med tale- og forslagsrett.

Leder av Lofotrådet velges hvert 2. år og går på omgang mellom regionens ordførere.

Lofotrådet ledes i inneværende periode av ordfører Remi Solberg (Vestvågøy kommune) og nestleder Elisabeth Mikalsen (Røst kommune). Lofotrådet møtes 4-5 ganger i året, og er åpne for publikum. I tillegg er det nedsatt et arbeidsutvalg (AU) bestående av ordførerne i de 6 medlemskommunene.

Leder for rådmannsutvalget deltar i AU-møtene. Arbeidsutvalget (AU) møtes etter behov.

Rådmannsutvalget består av kommunedirektør/rådmann i de 6 kommunene og ledes av rådmann Erling Sandnes i Flakstad kommune. Tommy Stensvik, kommunedirektør i Vågan kommune, er nestleder.


Komunedirektører/ Rådmenn

 • ERLING SANDNES - (Værøy) (leder av Rådmannsutvalget)
 • TOMMY STENSVIK - (Vågan) (nestleder)
 • STEINAR SÆTERDAL - (Moskenes)
 • KAY MELØYSUND - (Røst) (konst.rådmann til 01.01.2021)
 • KJELL-IDAR BERG - (Vestvågøy)
 • KNUT-ERIK DAHLMO (Flakstad) (Konst.rådmann fom. 01.10.2020)
Lofotrådet er et regionsråd for de seks kommunene i Lofoten, Røst, Værøy, Moskenes, Flakstad, Vestvågøy og Vågan. Rådet består av ordførere og rådmenn i de 6 kommunene, og rådet har et sekretariat med 2 ansatte. Rådet arbeider med felles utfordringer på vegne av hele regionen, og formålet er å tilrettelegge for utviklingsarbeid som direkte og indirekte kan bidra til utvikling av næringslivet og offentlige service i regionen.